Trong video này có nhắc tới "Quy tắc 10 000 giờ", nhưng đúng là lúc đầu cũng làm mình hơi sợ thật sự :) Sau khi xem lại cái này,…
Continue Reading