.

20 giờ để học hỏi thêm một kỹ năng mới

Trong video này có nhắc tới “Quy tắc 10 000 giờ”, nhưng đúng là lúc đầu cũng làm mình hơi sợ thật sự 🙂 Sau khi xem lại cái này, đúng là có chút khác biệt và làm mình tự tin hơn, biết gạt bỏ đi những thứ cần gạt bỏ để làm những điều… Continue reading 20 giờ để học hỏi thêm một kỹ năng mới