Mày à, mình cũng 25 rồi đấy. Chẳng thể cứ mãi lang thang tìm kiếm thế này được đâu. Cơ hội, công việc, sự nghiệp. . . . . Và…
Continue Reading