Chính mình cũng đang cảm nhận được rõ ràng sự mất niềm tin của mọi người dành cho mình. Vô tình hay cố ý, mình cũng góp phần trong việc…
Continue Reading