Chính mình cũng đang cảm nhận được rõ ràng sự mất niềm tin của mọi người dành cho mình. Vô tình hay cố ý, mình cũng góp phần trong việc đó.

Nhưng, dù thế nào, thì mình vẫn luôn cố gắng sống và làm việc theo lương tâm ngay thẳng. Mình biết mình có nhiều thiếu sót, ở những thời điểm, những sự việc. Nhưng không có nghĩa là mình cố tình quên lãng. Mình vẫn nhớ trọn vẹn những thiếu sót của bản thân. Tới một thời điểm thích hợp, mình sẽ trả nợ công bằng và sòng phẳng.

Nhưng, xin hãy cho Toàn một chút không gian, và một chút bỏ qua ở hiện tại. Toàn không quên đâu. Và xin hãy kiên nhẫn với Toàn.

Thời gian ơi, xin đừng trôi đi quá nhanh, không phải ai cũng có thể chờ Toàn được đâu.