Ai là người hiểu bạn nhất?

The Enemy

Đã bao giờ các bạn tự hỏi: “Ai là người hiểu mình nhất?” chưa? Vừa đọc một bài báo bóng đá về những lời nhật xét của Sir Alex Furguson về ông Arsene Wenger. Chợt nhật nảy ra vài suy nghĩ trong đầu về những kẻ thù của nhau. Nếu bạn đã từng xem phim… Continue reading Ai là người hiểu bạn nhất?