Trong tâm trạng hơi chán nản khi về nhà, sau một hôm vui vẻ về nhà nhưng điều được nghe lại là vấn đề tiền. 1h sáng, ra Đê La…
Continue Reading