Bị mất niềm tin – thật đáng tiếc và thật buồn

Chính mình cũng đang cảm nhận được rõ ràng sự mất niềm tin của mọi người dành cho mình. Vô tình hay cố ý, mình cũng góp phần trong việc đó. Nhưng, dù thế nào, thì mình vẫn luôn cố gắng sống và làm việc theo lương tâm ngay thẳng. Mình biết mình có nhiều thiếu… Continue reading Bị mất niềm tin – thật đáng tiếc và thật buồn