Alego Api Wrapper

Alego Api Wrapper Wrapper này mình viết để tiện cho việc gọi API sang hệ thống Alego. Link Github Tác giả thienhaxanh2405 nguyenductoan2405@gmail.com http://thienhaxanh.info Yêu cầu PHP từ 5.4 đến 7.0 (Trong version tiếp theo của wrapper này sẽ cập nhật để hỗ trợ PHP 7.1 trở lên) Mcrypt (http://php.net/manual/en/book.mcrypt.php) Cài đặt Qua composer: composer… Continue reading Alego Api Wrapper

5 Pro

General: 5 PRO là một ứng dụng trên iPad được phát triển bởi Công ty TNHH Truyền thông & Đào tạo Bạch Kim dành cho tư vấn viên bảo hiểm nhân thọ đang làm việc trong nước cũng như tại các cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Detail: 1. Thiết lập mục tiêu: Giúp… Continue reading 5 Pro

[Plug-in] Simple site popup

=== Simple Site Popup === Plugin at WordPress: http://wordpress.org/plugins/simple-site-popup/ Download: Don’t do it so fast, read some informations now. (If you still can’t wait, it’s in bottom, ha ha) Contributors: thienhaxanh2405 Author link: http://thienhaxanh.info/ Tags: popup, webiste popup Requires at least: 3.8 Tested up to: 3.8.1 License: GPLv2 or later License URI: http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html A very simple… Continue reading [Plug-in] Simple site popup

[Plug-in] Truyện cười widget

(Plug-in này mình ko khuyến khích mọi người dùng bây giờ lắm, do có thể sẽ ko ổn định về services lấy nội dung truyện về) Hế lô mọi người. Mình vừa mới code xong plugin hiển thị truyện cười cho các bạn nào xài wordpress nhé. Nó là 1 widget nên rất dễ sử… Continue reading [Plug-in] Truyện cười widget