5 Pro

5 Pro iPad screenshot

General:

5 PRO là một ứng dụng trên iPad được phát triển bởi Công ty TNHH Truyền thông & Đào tạo Bạch Kim dành cho tư vấn viên bảo hiểm nhân thọ đang làm việc trong nước cũng như tại các cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Detail:

1. Thiết lập mục tiêu: Giúp tư vấn viên tạo dựng nhu cầu tham gia bảo hiểm nhân thọ cho khách hàng nhưng không cần phải nói đến “bảo hiểm” mà sử dụng phương pháp đặt câu hỏi, dẫn dắt thông qua cách thức “Thiết lập mục tiêu – Làm chủ cuộc đời”.

2. Hoạch định tài chính: Hầu hết tư vấn viên rất khó tính toán được số tiền chính xác cho mỗi nhu cầu tài chính của khách hàng. Vì thế khách hàng không có được kế hoạch tài chính tốt nhất. Với chức năng này việc tính toán vô cùng dễ dàng.

3. Ý tưởng bảo hiểm: Gồm những ý tưởng bảo hiểm nhân thọ được thể hiện bằng hình ảnh và âm thanh sống động. Tư vấn viên sử dụng chức năng này để giúp khách hàng hiểu đúng và thấy rõ được sự cần thiết của bảo hiểm nhân thọ với cuộc sống.

4. Bức thư tình yêu: Những bức thư tình yêu từ bảo hiểm nhân thọ được thu thanh cùng nhạc đệm. Đây là cách thức tốt nhất để tác động vào cảm xúc, tình yêu, trách nhiệm của mỗi người, nhờ vậy khách hàng sẽ dễ dàng tham gia bảo hiểm hơn.

5. Khách hàng của tôi: Giúp tư vấn viên quản lý khách hàng của mình một cách khoa học và toàn diện nhất mà không cần internet. Để có thể phụng sự tốt hơn khách hàng của mình, tài sản quý giá trong suốt sự nghiệp tư vấn bảo hiểm nhân thọ.

5 Pro screenshot

This app’s used HTML5, JS, and Phonegap.

Download

From: Apple App Store – Google Play (Coming soon….)

Website

http://5pro.bachkim.com.vn

I don’t really proud of it (because of some reasons 🙂 )

By thienhaxanh2405

Some where I belong....

Leave a Reply