GBMNguyễn Đức Toàn – Sai rồi

Trong tâm trạng hơi chán nản khi về nhà, sau một hôm vui vẻ về nhà nhưng điều được nghe lại là vấn đề tiền. 1h sáng, ra Đê La Thành uống rượu với người bạn. Lần đầu tiên mình quyết định đi vào giờ đó vì phi từ nhà mình qua đón nó, rồi… Continue reading GBMNguyễn Đức Toàn – Sai rồi