10000 giờ

Đeo tai nghe với mấy bài hát thơ thẩn về đám cưới. Tự nhiên thấy những bài hát này nó phù hợp để nghe bây giờ. Một vài người bạn cũng đã, đang và sắp cưới. Vấn đề mà mình đang suy nghĩ đó là: mình sẽ làm cái gì tiếp đây? Công việc ở… Continue reading 10000 giờ