Xếp hàng dài cả trăm mét chờ lên máy bay đi Sài Gòn