Tối đi lễ về lượn mãi chả kiếm được đồ ăn, quyết định gọi 2 phần hủ tiếu qua Grabfood