Nhà thờ Tân Định, góc nhìn từ Cộng cà phê đối diện bên đường