Phan Thiết chào đón với cát, nhưng mà là bùn cát (đã rửa đôi giày đỏ ngầu, và chỉ còn thế này thôi)