Con đường ven biển “đẹp nhất Việt Nam” đi Bàu Trắng – Phan Rí