Phia xa là Sơn hải – Tháp Chàm Phan Rang – Bình Thuận. Sau một đoạn đèo ở đường ven biển Bình Thuận – Ninh Thuận, mình rẽ xuống đổ xăng.