IMG_1706

Phia xa là Sơn hải - Tháp Chàm Phan Rang - Bình Thuận. Sau một đoạn đèo ở đường ven biển Bình Thuận - Ninh Thuận, mình rẽ xuống đổ xăng.

Leave a Reply