Cam Ranh – Khánh Hòa nhăm nhe đòi chào đón mình bằng một trận mưa