Không kịp về tắm biển Nha Trang, tự sướng với bắp ngô nướng trên bờ biển đêm