Một làng chài ngay bắt đầu đường đèo Cả, hướng từ Nha Trang ra Hà Nội