Cồn cát trên đường ven biển ở Đồng Hòa – Phú Yên; trên đường về đến sân bay Tuy Hòa