Sau đoạn này, thành phố Tuy Hòa đón mình bằng trận mưa trắng trời