Dừng lại cởi áo mưa gần thị xã Sông Cầu – Phú Yên. Phía xa là tàu cá ở vịnh Xuân Đài