Một mình vẫn phải gọi cả một con gà, vật vã hết một nửa, một nửa mang về làm đồ ăn sáng hôm sau