Buổi sáng mưa, bắt đầu hành trình từ thành phố Quy Nhơn