IMG_1827

Cầu Thị Nại, bên phải là biển Đông, bên trái là đầm Thị Nại, nơi diễn ra trận thủy chiến lớn nhất trong lịch sử Việt Nam thời Tây Sơn

Leave a Reply