Cầu Thị Nại, bên phải là biển Đông, bên trái là đầm Thị Nại, nơi diễn ra trận thủy chiến lớn nhất trong lịch sử Việt Nam thời Tây Sơn