Đi mãi kiếm cơm gà mà ko có, nên trả thù đời ăn cả chè lẫn bánh mỳ