Sau lưng mình là biển Lăng Cô. Ảnh quá đẹp, cảm giác như photoshop vậy