Bún bò Huế, lúc sau mình gọi thêm món giò, tiết luộc và thịt bò nữa