Sáng hôm sau dậy sớm đi lễ rồi qua tượng đài Đức Mẹ cầu nguyện