Đường về thành phố Đồng Hới cũng cồn cát 2 bên đường rất đẹp