Nghe theo chị Google Map chỉ đường, nên xẹo vào một con đường suýt mòn =))