4h vào tới nơi, hết giờ chơi, chỉ kịp chụp cái ảnh checkin và hẹn sang năm quay lại =))