IMG_2034

Quyết định từ suối Moọc về thành phố Hà Tĩnh, ban đầu tính đi đường QL1 qua đèo Ngang, nhưng sau đó thay đổi, đi đường Hồ Chí Minh

Leave a Reply