Quyết định từ suối Moọc về thành phố Hà Tĩnh, ban đầu tính đi đường QL1 qua đèo Ngang, nhưng sau đó thay đổi, đi đường Hồ Chí Minh