Sách đọc 2016

Reading a book

Lúc nãy, khi đang viết bài “Xây dựng lại thói quen“, mình chợt nảy ra ý định, sẽ phải liệt kê lại ra đây những cuốn sách mình đã đọc. Và mình sẽ bắt đầu từ năm 2016 này.

1. Bắt trẻ đồng xanh (The Catcher in the Rye – J. D. Salinger), tháng 1, 2.

2. Sự im lặng của bầy cừu (The Silence of the Lambs – Thomas Harris), tháng 2.

3. Rồng đỏ (Red Dragon – Thomas Harris), tháng 3.

4. Hannibal (Thomas Harris), tháng 3.

5. Ông già và biển cả (The old man and the Sea – Ernest Hemingway), tháng 3.

6. Tuyển tập truyện ngắn Chí Phèo – Nam Cao

7. Chuyện phiếm sử học – Tạ Chí Đại Tường

(Nguồn ảnh: playbuzz.com)

By thienhaxanh2405

Some where I belong....

Leave a Reply

%d bloggers like this: