Đứng bên bờ sông Tiền Giang, nhớ tới bố, nhớ những câu chuyện ngày xưa bố kể. Và giờ con cũng đang đứng bên bờ Tiền Giang.