t chỉ cần 1 cơ hội,1 niềm tin thôi. Có thể t gầy còi, có thể bờ vai gày gò toàn xương, ko phải một nơi nhìn vào chắc chắn để dựa vào. Có thể bàn tay dài ngoằng vì gõ phím máy tính,như chẳng thể nắm chặt. Có thể t ko có 1 công việc ổn định, t chưa có 1 tương lai rõ ràng….

Mình thua kém toàn diện, tuổi tác, công việc, sự ổn định, khoảng cách và thậm chí là cả chiều cao và cân nặng :))
Lần đầu tiên, mình nhận đc sự thất bại toàn diện như thế….